آموزش

آموزش۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱:۴۶:۲۶

یکی از موانع اصلی اجرای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در سازه‌ها این حقیقت است که جداسازی لرزه‌ای در سازه‌ها یک تغییر بنیادی نسبت به طراحی‌های لرزه‌‌ای متعارف بوجود می‌آورد، در صورتی که این فناوری در دوره‌های دانشگاهی تدریس نمی‌شود. علاوه بر این تعداد کتاب چاپ شده در این موضوع بسیار کم است. با وجود مزایای قابل توجه این فناوری، بدلیل عدم وجود یک دستورالعمل رسمی و معتبر، بسیاری از طراحان با این روش ناآشنا و استفاده از این فناوری برای آنها ناراحت کننده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته دریافت شد که برخی از مشاورین و مهندسین طراح و همچنین برخی از کارفرمایان کشور از قابلیت‌های منحصر بفرد سیستم‌های جداساز لرزه‌ای آگاهند، اما تا کنون به علت وجود برخی موانع و نبود یک سری راهکارهای مناسب امکان استفاده از این سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در سازه‌ها وجود نداشته است. از جمله موانع موجود در بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان‌ها و سازه‌های کشور عبارت است از:

  1. طراحی و اجرای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در سازه‌ها یک تفاوت و تغییر بنیادی نسبت به طراحی‌های لرزه‌‌ای متعارف (بهسازی‌ها و مقاوم‌سازی‌های مرسوم) بوجود می‌آورد که این موضوع منجر به بروز چالش‌هایی برای مهندسینی که قصد طراحی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای را دارند می‌شود.
  2. بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در سازه‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها در حدود ۳% تا ۱۰% از کل هزینه‌های ساخت در کوتاه مدت و در حین ساخت می‌شود.
  3. عدم تدریس این فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.
  4. کتاب چاپ شده در خصوص این فناوری در کشور بسیار کم است.
  5. عدم وجود ضوابط آیین‌نامه‌ای و یا راهنمای مشخصات طراحی معتبر و کاربردی.

از اینرو، در این بخش مطالبی آموزشی و جذاب در خصوص سیستم‌های جداساز لرزه‌ای به منظور آشنایی بیشتر جامعه‌ی مهندسین طراح، کارفرمایان و مسئولین مرتبط با موضوع مقاوم سازی و بهسازی سازه‌های کشور ارائه می‌گردد. سرفصل‌های این بخش عبارت است از: