اصل مطلب

/اصل مطلب
اصل مطلب۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۱:۵۳:۰۵

بطور کلی، در طراحی سازه‌ها و همچنین در ارائه‌ی طرح‌های مقاوم‌سازی در سازه‌ها و ساختمان‌های موجود، رعایت معادله‌ی زیر الزامی و ضرروری است:

ظرفیت نهایی سازه مورد نظر    ≥   میزان نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به سازه مورد نظر

 

در صورتی که معادله فوق برقرار باشد، طراحی سازه‌ی جدید و یا طرح مقاوم سازی سازه‌ی موجود قابل پذیرش است، اما اگر این معادله برقرار نباشد،  یعنی اگر معادله فوق بصورت

ظرفیت نهایی سازه مورد نظر    <    میزان نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به سازه مورد نظر

باشد، برای برقراری این معادله فقط دو کار  می‌توان انجام داد:

۱- روش اول اینکه ظرفیت و مقاومت سازه مورد نظر را افزایش دهیم.

انجام این روش هیچ تأثیری در کاهش نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای ندارد و فقط منجر به افزایش ظرفیت و مقاومت اجزای سازه‌ای اصلی در سازه‌ها می‌شود. یعنی اینکه طرف چپ معادله هیچ گونه تغییری نمی‌کند و فقط طرف راست معادله افزایش می‌یابد. یا به بیانی دیگر انجام این روش هیچ‌ تأثیری در کاهش خسارات وارده به اجزای غیرسازه‌ای ندارد و برای مقاوم‌سازی اجزای غیرسازه‌ای باید تمهیدات دیگری پیش‌بینی کرد.

۲- روش دوم اینکه میزان نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به سازه مورد نظر را کاهش دهیم.

با انجام این روش، علاوه بر این که نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به اجزای سازه‌ای اصلی کاهش یافته و معادله‌ی موردنظر نیز برقرار می‌شود، انرژی ورودی زلزله به داخل سازه، نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به اجزای غیرسازه‌ای و همچنین خسارات احتمالی وارده به آنها نیز کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر، این روش بدون نیاز به افزایش ظرفیت و مقاومت اجزای سازه‌ای (طرف راست معادله)، میزان نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به سازه مورد نظر (طرف چپ معادله) را کاهش خواهد داد. اجرای این روش علاوه بر اجزای سازه‌ای، بر اجزای غیرسازه‌ای نیز تأثیر مثبت خواهد داشت. این موضوع زمانی فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کند که در یک سازه با اهمیت بالا مانند بیمارستان‌ها و یا سایر سازه‌‌های مشابه، عملکرد و خدمت‌رسانی اجزای غیرسازه‌ای بعد از وقوع یک زلزله‌ی قوی (برای سطوح خطر لرزه‌ای طراحی و یا حداکثر) بسیار مهم و حیاتی باشد.

لازم به ذکر است که بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در سازه‌ها و ساختمان‌ها تنها روش موجود در دنیا است که با آن می‌توان میزان نیروهای زلزله‌ تحمیل شده به سازه‌ها را کاهش داد.

فیلم آموزشی زیر را دانلود و آن را مشاهده کنید.

دانلود فیلم آموزشی-آزمون ارزیابی تأثیر بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای بر اجزای غیر سازه‌ای ساختمان

همانطور که در این فیلم مشاهده می‌شود، ساختمان پایه ثابت مورد آزمایش از نظر مقاومتی قابل قبول بوده، اما وضعیت پایداری اجزای غیرسازه‌ای ساختمان (وسایل داخل ساختمان) در اثر انرژی ورودی زلزله به داخل سازه بطور جدی آسیب‌پذیر بوده و همچنین می‌تواند به ساکنین آن ساختمان آسیب جدی وارد نماید. اما در حالت ساختمان جداسازی شده‌ی لرزه‌ای به علت کاهش قابل توجه انرژی ورودی زلزله به داخل سازه، اجزای غیرسازه‌ای ساختمان (وسایل داخل ساختمان) دچار هیچ گونه آسیب نشده و برای ساکنین ساختمان کاملاً ایمن خواهند بود.

بنابراین می‌توان گفت که تمایز و مزیت اصلی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای با سایر روش‌ها و مکانیزم‌های موجود در بهسازی پل‌ها، سازه‌ها و ساختمان‌ها، جلوگیری از ورود بخش عمده‌ای از انرژی زلزله به داخل سازه با افزایش انعطاف‌پذیری سازه و مستهلک شدن انرژی زلزله توسط تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای می‌باشد که این امر منجر به کاهش خسارات وارده به سازه و اجزای غیرسازه‌ای آن و همچنین کاهش خسارات و تلفات جانی در ساختمان‌ها می‌شود. این مزیت توسط فیلم زیر بصورت تئوریک تشریح شده است.

دانلود فیلم آموزشی-تشریح تئوریک عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای