تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک-سربی (LRB)

/, معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول/تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک-سربی (LRB)

تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک-سربی (LRB)

تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای لاستیک سربی (LRB) یک تکیه‌گاه الاستومری می‌باشد که به منظور ارائه اتلاف انرژی، یک هسته سربی در داخل و بر روی محور مرکزی قائم تکیه‌گاه قرار داده شده است. برای کاربردهای جداسازی لرزه‌ای، تکیه‌گاه‌های الاستومری شامل لایه‌های لاستیک تفکیک شده توسط ورق‌های فولادی نازک هستند. لایه‌های لاستیک باعث انعطاف‌پذیری جانبی تکیه‌گاه جداساز می‌شوند، در حالی که ورق‌های فولادی به منظور پشتیبانی از بارهای محوری بزرگ سختی قائم را افزایش می‌دهند و از بروز برآمدگی جانبی لاستیک جلوگیری می‌کنند. زمانی که تکیه‌گاه و هسته سربی در برش دچار تغییر شکل می‌شوند، سختی الاستیک سرب سختی اولیه (Ku) را ارائه می‌دهد و سرب بطور ابتدایی بسیار سخت است، اما با افزایش بار جانبی و تحت نیروهای نسبتاً کم تسلیم می‌شود و تقریباً بطور کامل پلاستیک و به منظور ارائه اتلاف انرژی هیسترزیس، جاری می‌شود. سپس سختی الاستیک انتقالی (Kd) به تنهایی توسط لاستیک ارائه می‌شود. با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا می‌توان به سه ویژه‌گی اصلی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای شامل: (۱) انعطاف‌پذیری جانبی، (۲) اتلاف انرژی و (۳) وجود یک سختی اولیه تحت بارهای جانبی پایین اشاره کرد‌ که این سه ویژه‌گی بطور قابل توجهی عملکرد تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه