خدمات

خدمات۱۳۹۷/۱۱/۶ ۱۵:۲۵:۳۸

به منظور بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در یک سازه‌ باید مجموعه‌ای کامل، منسجم و هدفمند از خدمات فنی‌ و مهندسی ارائه و انجام شود. بطور کلی این مجموعه از خدمات فنی و مهندسی را می‌توان به سه مرحله‌ی اصلی شامل:

فرآیند طراحی محصول

فرآیند ساخت و تولید محصول

 

تقسیم کرد. بطور کلی، بلوک دیاگرام زیر مراحل ۰ تا ۱۰۰ خدمات مورد نیاز برای اجرای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در یک سازه را نشان می‌دهد.

شرکت فنی‌مهندسی سپنتا سازه کهن آمادگی تعامل و همکاری و ارائه خدمات مشاوره‌ای به کلیه‌کارفرمایان، طراحان و جامعه‌ی مهندسین کشور در خصوص بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در پروژه‌های عمرانی کشور را دارد. همچنین به استثنای مطالعات ژئوتکنیکی و تحیل خطر لرزه‌ای، کلیه مراحل و خدمات فنی و مهندسی موجود در بلوک دیاگرام فوق توسط شرکت فنی‌مهندسی سپنتا سازه‌ کهن بر اساس الزامات و ضوابط لازم‌الاجرای این فناوری در چارچوب نظریه‌فنی دریافت شده از مرکز تحقیقات راه‌ مسکن و شهرسازی قابل ارائه است. علاوه بر این در صورت نیاز و بنابه درخواست کارفرما، این شرکت قادر به انجام تحلیل مالی و بررسی توجیه‌پذیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در مورد یک پروژه مشخص قبل از اجرای این فناوری در آن پروژه است.