ساخت و تولید تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای

///ساخت و تولید تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای

ساخت و تولید تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای

در این مرحله پس از نهایی شدن نقشه‌های صنعتی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای طراحی شده برای سازه‌ی مورد نظر، می‌توان اقدام به ساخت آنها نمود. اما قبل از ساخت کلیه‌ی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود.

۱- ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی

در این مرحله نمونه آزمایشگاهی برای هر یک از تیپ‌های طراحی شده از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای دقیقا مطابق با روش ساخت نمونه‌های اصلی ساخته می‌شود. این نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر روش ساخت، کیفیت و نوع مصالح مصرفی باید دقیقاً مشابه با نمونه‌های واقعی خود باشند.

۲- انجام آزمون‌های کنترل کیفیت و کنترل کفایت محصول

در این مرحله مجموعه‌ای کامل از آزمون‌های کنترل کیفیت ساخت محصول و همچنین مجموعه‌ای کامل از آزمون‌های کنترل کفایت عملکردی محصول در شرایط مختلف، طراحی و بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی ساخته شده انجام می‌پذیرد. آزمون‌های کنترل کفایت عملکردی محصول بطور کلی به سه بخش:

الف) آزمون‌های پیش لرزه‌ای

ب) آزمون‌های لرزه‌ای

ج) آزمون‌های پس لرزه‌ای

تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پیش لرزه‌ای به منظور در نظر گرفتن اثرات خستگی و تنزل خواص اولیه تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای که در اثر بارهای بهره‌برداری و یا وقوع زلزله‌هایی با شدت کمتر تا قبل از وقوع زلزله‌ی اصلی ممکن است رخ دهد، انجام می‌پذیرند. مجموعه آزمون‌های لرزه‌ای به منظور ارزیابی عملکرد لرزه‌ای واقعی تکیه‌گاه‌های جداساز در سطوح خطر لرزه‌ای طراحی و حداکثر ساختگاه و همچنین بررسی میزان انطباق  پاسخ‌های بدست آمده از آزمایش با فرضیات و مقادیر طراحی انجام می‌پذیرند. به منظور بررسی قابلیت بهره‌برداری از سازه‌ی جداشده‌ی لرزه‌ای مورد نظر (بویژه در خصوص پل‌های بزرگراهی) و همچنین بررسی پایداری و مقاومت تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای تحت خرابی‌های پیشرونده در اثر بارهای بهره‌برداری و یا وقوع زلزله‌هایی با شدت کمتر بعد از وقوع زلزله‌ی اصلی (پس لرزه‌ها) آزمون‌های پس لرزه‌ای انجام می‌پذیرند.

۳- ساخت کلیه‌ی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای طراحی شده

پس از انجام موفقیت‌آمیز آزمون‌های کنترل کیفیت و کنترل کفایت نمونه‌های آزمایشگاهی محصول و دریافت تأییدیه‌های فنی لازم، در این مرحله کلیه‌ی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای طراحی شده با ابعاد واقعی و بصورت عمده ساخته و تولید می‌شوند. پس از آن بر روی هر یک از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای ساخته شده مجموعه‌ای مختصر و مفید از آزمون‌های کنترل کفایت محصول انجام می‌پذیرد. محصولاتی که این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و تأییدیه‌های لازم را بدست آورند، بسته‌بندی و آماده‌ی نصب و اجرا در سازه‌ی مورد نظر می‌شوند. اما محصولاتی که نتوانند تمام و یا برخی از آزمون‌های مورد نظر را به هر دلیلی با موفقیت پشت سر بگذارند، باید ایرادات احتمالی آنها اصلاح و مجدداً مورد آزمون قرار گیرند تا زمانی که بتوانند تمام آزمون‌های مورد نظر را با موفقیت پشت سر گذاشته و تأییدیه‌های لازم را بدست آورند. سپس این محصولات نیز بسته‌بندی و آماده‌ی نصب و اجرا در سازه‌ی مورد نظر می‌شوند.

توسط |۱۳۹۷/۱۱/۶ ۱۵:۱۱:۲۶بهمن ۲ام, ۱۳۹۷|خدمات, ساخت و تولید محصول|دیدگاه‌ها برای ساخت و تولید تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای بسته هستند

درباره نویسنده :