طراحی محصول

//طراحی محصول

طراحی محصول

پس از مشخص شدن سازه و ساختگاه آن و متعاقباً انجام مطالعات ژئوتکنیکی به منظور تعیین مشخصات و نوع خاک ساختگاه و لایه‌های زیرین آن و همچنین پس از انجام تحلیل خطر لرزه‌ای جهت تعیین طیف شتاب ویژه ساختگاه برای سطوح خطر لرزه‌ای طراحی و حداکثر، می‌توان اقدام به طراحی سازه‌ی جداشده‌ی لرزه‌ای و تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای نمود (بند ۱۱ از نظریه‌فنی). بطور کلی، فرآیند طراحی سیستم‌های جداساز لرزه‌ای را می‌توان به سه مرحله‌ی اصلی تقسیم کرد. این سه مرحله عبارتند از:

فرآیند کنترل اهداف عملکردی

به منظور دستیابی به خواص بهینه از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای در یک سازه‌ مشخص که اهداف عملکردی آن سازه را نیز برآورده سازد، این مرحله از اجرای سیستم‌‌های جداساز لرزه‌ای بسیار مهم و با اهمیت بوده و نیازمند تسلط کافی و دانش فنی بسیار بالا در خصوص این فناوری است. تا آنجایی که می‌توان بیش از ۷۰% از اجرای ۰ تا ۱۰۰ این فناوری را به این مرحله اختصاص داد.

توسط |۱۳۹۷/۱۱/۶ ۱۵:۲۴:۲۸بهمن ۲ام, ۱۳۹۷|خدمات|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه