عملکرد لرزه‌ای

/عملکرد لرزه‌ای
عملکرد لرزه‌ای۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۰:۵۸:۴۰

چایمامفنت و کاسای در سال ۲۰۱۶ میلادی در مطالعه خود دریافتند که بکارگیری سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان ۳ طبقه پایه ثابت غیرالاستیک منجر به کاهش تقاضای جابجایی نسبی طبقات (Drift) حداقل در محدوده‌ای بین %۹۳ تا %۹۵ درصد می‌شود. اما در ساختمان‌های بلندتر میزان کاهش این تقاضا کمتر می‌شود اما با افزایش پریود ارتعاشی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای تا ۴ ثانیه، میزان کاهش این تقاضا بیشتر و تأثیرپذیری بکارگیری تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان‌های بلندتر افزایش خواهد یافت. میزان کاهش تقاضای شتاب طبقات نیز تقریباً بطور مشابه با حالت کاهش تقاضای جابجایی نسبی طبقات (Drift) اتفاق می‌افتد.

دانلود مقاله

دانلود فیلم آموزشی-ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در ساختمان‌ها

کرامتی و نوری در سال ۲۰۱۶ میلادی در مطالعه خود عملکرد چهار تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای متداول را بر روی پل تقاطع بزرگراه کردستان-خیابان ملاصدرا واقع در شهر تهران مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادند. آنها از نتایج بدست آمده مطالعه‌ی خود دریافتند که اغلب ستون‌های پل در مدل پل جداسازی نشده لرزه‌ای تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل  وارد محدوده رفتار غیرخطی شده و مفاصل پلاستیک در آنها تشکیل می‌شود. اما کلیه‌ی پایه ستون‌‌های پل و همچنین هسته بتنی آنها در مدل‌های مختلف پل جداسازی شده لرزه‌ای در محدوده رفتار خطی قرار داشته و وارد حوزه‌ی رفتار غیرخطی نمی‌شوند.

علاوه بر این، از تحلیل عددی مقادیر حداکثر تنش بوجود آمده در پایه ستون‌های پل دریافت شد که:

بیشینه درصد کاهش حداکثر تنش‌ ستون بعد از جداسازی لرزه‌ای پل با تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای سه پاندول اصطکاکی (TFP) %91 و میانگین آن از ۶ رکورد زلزله ۸۶% می‌باشد.

این مقدار برای پل جداسازی شده با تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای تک پاندول اصطکاکی (SFP) %85 و میانگین آن از ۶ رکورد زلزله ۸۰.۶% محاسبه شد.

از طرفی دیگر، بیشینه درصد کاهش حداکثر تنش‌ ستون بعد از جداسازی لرزه‌ای پل با تکیه‌گاه جداساز الاستومری با هسته سربی (LRB) %79.4 و میانگین آن از ۶ رکورد زلزله ۶۸.۱۶% محاسبه شد.

این مقدار برای پل جداسازی شده با تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای الاستومری با میرایی بالا (HDRB) %74.6 و میانگین آن ۵۷.۱% محاسبه شد.

دانلود مقاله

دانلود فیلم آموزشی-ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سیستم‌های جداساز لرزه‌ای در پل‌های بزرگراهی