معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول

/معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول
معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸:۳۶:۲۱

بطور کلی، تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای به دو نوع الاستومری و لغزنده اصطکاکی تقسیم می‌شوند. از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای الاستومری متداول می‌توان به تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای الاستومری با میرایی بالا (HDRB) و تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای الاستومری با هسته سربی (LRB) اشاره کرد. همچنین از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای لغزنده اصطکاکی متداول می‌توان به تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای تک پاندول اصطکاکی (SFP) و تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای سه پاندول اصطکاکی اشاره کرد.

High-Damping Rubber Bearing (HDRB)

Lead Rubber Bearing (LRB)

Single Friction Pendulum Bearing (SFP)

Triple Friction Pendulum Bearing (TFP)