تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک با میرایی بالا (HDRB)

/, معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول/تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک با میرایی بالا (HDRB)

تکیه‌گاه‌ جداساز لرزه‌ای لاستیک با میرایی بالا (HDRB)

تکیه‌گاه لاستیک با میرایی بالا (HDRB) یک نوع از تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای معمولی است که در بهسازی‌ها پل‌ها و ساختمان‌ها استفاده می‌شود. تکیه‌گاه‌های HDRB از لایه‌های الاستومر ترکیبی و مسلح شده با ورق‌های فولادی به منظور ارائه سختی قائم تشکیل شده‌اند. الاستومر بطور معمول یک لاستیک طبیعی یا مصنوعی توپر جهت ارائه اتلاف انرژی تحت بارگذاری چرخه‌ای، بدون نیاز به میراگرهای اضافی است. در ساخت این لاستیک‌های طبیعی و یا مصنوعی در کارخانه از یک سری مواد شیمیایی ترکیبی به منظور افزایش میرایی آنها استفاده می‌کنند. رفتار تنش-کرنش غیرخطی لاستیک طبیعی یا مصنوعی توپر استفاده شده در تکیه‌گاه HDRB منجر به سختی افقی بالا برای کرنش‌های برشی کم، سختی کم برای کرنش‌های متوسط، و افرایش مدول برشی تحت کرنش‌های بالاتر می‌شود. این رفتار یک سری فواید برای محافظت از زلزله دارد، به این علت که تحت شرایط بهره‌برداری، مانند تحت بار باد و یا زلزله‌های ضعیف، سختی تکیه‌گاه بالا است، و نیروها و تغییر شکل‌های سازه در محدوده الاستیک خواهد بود. به این ترتیب در رویداد زلزله متوسط، تغییر شکل‌های تکیه‌گاه با جداسازی سازه و ارائه اتلاف انرژی اضافی همراه خواهد بود. در یک بارگذاری گسترده و قوی، رفتار سخت‌شوندگی کرنش الاستومر تغییر شکل در تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای HDRB را محدود می‌کند.

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه