تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای تک پاندول اصطکاکی (SFP)

/, معرفی تکیه‌گاه‌های جداساز لرزه‌ای متداول/تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای تک پاندول اصطکاکی (SFP)

تکیه‌گاه جداساز لرزه‌ای تک پاندول اصطکاکی (SFP)

در تکیه‌گاه‌های جداساز لغزنده اصطکاکی، عمل لغزندگی مبنای رسیدن به سختی افقی کم می‌باشد. اتلاف انرژی بواسطه لغزندگی در محل اتصال دو صفحه لغزنده از طریق میرایی اصطکاک حاصل می‌شود. یکی از این دستگاه‌های لغزنده، تکیه‌گاه اصطکاکی تک پاندول (SFP) می‌باشد. در این نوع تکیه‌گاه، یک لغزنده مفصلی بر روی یک سطح فولادی ضد زنگ کروی قرار گرفته است. خصوصیات دینامیکی SFP بطور ویژه تابعی از وزن تحمیل شده، ویژه‌گی‌های لغزندگی سطح و شعاع انحنای سطح مقعر است و نیروی مقاوم جانبی از شکل کروی سطح لغزنده حاصل می‌شود.

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه